Toepassing

Wanneer je Breedings huurt voor je evenement, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Verkoper

Breedings – vertegenwoordigd door Josje de Klerk
Vestigingsadres: Oude Helderseweg 85B, 1817 BJ Alkmaar
KvK-geregistreerd adres: Achterweg 18, 1862 XH Bergen NH
tel: 0627 000679 | 0654 967917
mail: info@breedings.nl
site: www.breedings.nl
IBAN NL70ABNA 0811 006 891
KvK 70579660
BTW-nummer NL186857627B01
Breedings is een geregistreerde handelsnaam van Josje de Klerk – Mindset & Manifestatie Coach

Aanbod

Evenementenlocatie Breedings kun je boeken voor jouw bijeenkomst. Je aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer je het aanvraagformulier invult.

Prijzen

Op de pagina Prijzen staat weergegeven wat de kosten zijn voor de huur van Breedings, wat in de huurprijs is inbegrepen en wat apart kan worden bijgeboekt (zie plus-opties). De prijzen op de website van Breedings zijn exclusief btw.
Breedings heeft het recht om prijzen op breedings.nl aan te passen, zonder vermelding aan klanten-bezoekers. Breedings kan niet gehouden worden aan foutieve prijsvermeldingen die het gevolg zijn van een typ-, druk- of invoerfout.

Privacybeleid

Door het aanvragen van informatie of het boeken van Breedings voor jouw evenement, of voor het inschrijven voor een van de mailinglijsten van Breedings, verklaar je je akkoord met het opnemen van jouw persoonsgegevens en/of jouw bedrijfsgegevens (afhankelijk van welke gegevens jij verstrekt) in de administratie van Breedings.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan voor de eigen administratie van Breedings en eventueel voor het fysiek verzenden van producten of bijlagen bij diensten en het mailen van informatie of aanbiedingen. Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

In het kader van de AVG/GDPR  privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Breedings gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. Hier lees je hoe.

Breedings heeft jouw gegevens omdat je informatie hebt aangevraagd, een aanvraag voor een boeking hebt gedaan of een definitieve boeking hebt geplaatst bij Breedings. Dit kunnen de volgende gegevens zijn, alleen indien je deze hebt opgegeven:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en vestigingsplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Btw nummer
 • Bankrekeningnummer

Breedings heeft alleen de gegevens die jij verstrekt hebt. Vanzelfsprekend doen wij verder niets met deze gegevens, behalve jou berichten sturen indien relevant.

Wil je geen nieuws of informatie meer van Breedings ontvangen, dan kun je je laten verwijderen uit onze mailinglijst via de link onderaan iedere mailing die je van ons ontvangt. Verwijder jij je gegevens niet, dan gaan wij ervan uit dat je mailings van ons wilt blijven ontvangen.

Boekingsvoorwaarden

Jouw boeking is definitief na het betalen van de factuur.
Het is mogelijk een optie te plaatsen. Deze optie blijft, ongeacht de periode die ligt tussen het plaatsen van de optie en de door jou gewenste reserveringsdatum, maximaal twee weken van kracht. Na twee weken zullen wij je vragen of wij je boeking definitief mogen maken.

Zodra je definitief wilt reserveren, ontvang je van ons de factuur.

Betalen

Jouw betaling zien wij graag tegemoet binnen 7 dagen na factuurdatum.

Restitutie en annuleren

Wanneer je de factuur voor jouw boeking van ons hebt ontvangen, is je boeking definitief. Mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor jij op de door jou geboekte datum niet kunt komen, dan gelden de volgende voorwaarden.

Wanneer je tot 14 dagen voor de geboekte datum doorgeeft dat je verhinderd bent, mag je kosteloos annuleren.

Wanneer je tussen de 13 en 7 dagen voor de geboekte datum doorgeeft dat je verhinderd bent, brengt Breedings 50% van het factuurbedrag in rekening.

Wanneer je tussen 7 en 1 dagen voor de geboekte datum, of op de geboekte datum, doorgeeft dat je verhinderd bent, brengt Breedings 100% van het factuurbedrag in rekening.

 

Aansprakelijkheid

Breedings werkt naar beste vermogen. Dit houdt evenwel niet in, dat er garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde inkomsten en winsten, of indirecte schade, is altijd uitgesloten.

Breedings is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering van diensten, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de klant, het bedrijf van de klant, zaken van de klant, gezinsleden van de klant, zaken van gezinsleden van de klant, derden of zaken van derden.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Breedings partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Breedings en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

Indien je naar aanleiding van deze algemene voorwaarden vragen hebt, kun je contact opnemen via mail. Zie onder Verkoper hierboven de gegevens.

 

 

Breedings© 2019 – Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s en andere uitingen op de website van Breedings, in producten en diensten, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan teksten, artikelen, foto’s en design op welke manier en in welke vorm dan ook te reproduceren, tenzij na nadrukkelijke toestemming van Breedings, in persoon van Josje de Klerk.